Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego (obowiązuje od dnia 25.12.2014):

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną www.kasperczyk.com.pl.
Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest:FIRMA KASPERCZYK

Agnieszka Kasperczyk-Pacha

ul. Katowicka 24

43-100 TychyUżytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna.
§2. Strony transakcji1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym kasperczyk.com.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej„Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Firma Kasperczyk oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego kasperczyk.com.pl, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu – FIRMA KASPERCZYK Agnieszka Kasperczyk-Pacha z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 24.§3. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektronicznąWszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).

Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji, są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.§4. Oferta sklepu1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego kasperczyk.com.pl w chwili składania zamówienia.2. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Nabywcą dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie sklepu kasperczyk.com.pl W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.5. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.6. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu kasperczyk.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep kasperczyk.com.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, jednocześnie uchylając się od odpowiedzialności za zawartość zdjęć i rysunków produktów.7. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu kasperczyk.com.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.§5. Zamawianie towarów1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym kasperczyk.com.pl odbywa się poprzez:• Dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w sklepie internetowym• wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu info@kasperczyk.com.pl wraz z pisemnym oświadczeniem zapoznania się z regulaminem sklepu dostępnym pod adresem :http://www.kasperczyk.com.pl/regulamin2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.3.Przy zamówieniu o kosztach wysyłki powyżej 100,00zł oraz o wartości poniżej 1000zł może zostać pobrana zaliczka wysokości kosztów transportu, którą należy wpłacić na konto Firmy Kasperczyk:


Nr konta.: 52 8435 0004 0000 0010 4173 00014. Przy zamówieniu towarów których nie posiadamy na stanie magazynowym pobierana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto Firmy Kasperczyk:Nr konta.: 52 8435 0004 0000 0010 4173 0001§6. Potwierdzanie i realizacja zamówień1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym kasperczyk.com.pl musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę a następnie przez Nabywcę. W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik kasperczyk.com.pl skontaktuje się z Nabywcą drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:• Potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów• Kalkulację kosztów dostawy• Adres dostawy• Termin realizacji zamówienia2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.5. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres info@kasperczyk.com.pl lub faxem pod nr (32) 219-89-06.6. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego kasperczyk.com.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym kasperczyk.com.pl

Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.§7. Korygowanie i anulowanie zamówień1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub faxem, Sprzedawca może dokonać zmian w złożonym przez Nabywcę zamówieniu w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od jego złożenia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Zmianę Sprzedający potwierdza poprzez przesłanie zaktualizowanych warunków realizacji zamówienia2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub fax ze Sprzedawcą. Użytkownik, który jest zarejestrowany w serwisie Sprzedawcy, może sprawdzić stan realizacji zamówienia po zalogowaniu do serwisu.3. Rezygnacja z zamówienia. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, faksem lub telefonicznie, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedawca może anulować realizację zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.4. Jeżeli Nabywca zrezygnuje z zamówienia po dwóch dniach od swojego potwierdzenia to zobowiązuje się do zwrotu kosztów Sprzedawcy poniesionych w celu realizacji zamówienia, nie wyższych jednak niż kwota uprzednio wpłaconej zaliczki.§8. Korygowanie dokumentów zakupu1. Korygowanie dokumentu zakupu wynikające z konieczności zmiany kontrahenta lub danych kontrahenta jest możliwe na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub faxem tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej przez nabywcę noty korygującej przesłanej w dwóch kopiach do Firmy Kasperczyk. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania Kopii wraz z pieczęcią Firmy Kasperczyk i podpisem, co jest równoznaczne z korygowaniem dokumentu zakupu. Wzór noty korygującej jest dostępny między innymi pod adresem: www.ifirma.pl§9. Formy płatności1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.

§10. Transport i dostawa towarów1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym kasperczyk.com.pl realizowane są na terytorium całego kraju.2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:• odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy• przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji.Aby uczynić zakupy w naszym sklepie łatwiejszymi, opracowaliśmy pomoc, która pokazuje, z jakimi kosztami trzeba się liczyć składając zamówienie.Przesyłka kurierem DPD - CAŁA POLSKA!PROMOCJA! Przy zakupie produktów powyżej 600zł i płatności przelewem z góry - WYSYŁKA ZA 1 zł. !!!Baterie i pozostałe produkty (do 10 kg.) - przedpłata na konto - 18,00 zł.

Baterie i pozostałe produkty (do 10 kg.)- pobranie - 30 zł.Baterie i pozostałe produkty (do 30 kg.) - przedpłata na konto - 18 zł.

Baterie i pozostałe produkty (do 30 kg.)- pobranie - 30 zł.W przypadku zakupu produktów do 200zł i do 5kg oraz płatności przelewem z góry istnieje możliwość wysyłki Pocztą Polską - dokładny koszt wysyłki poda Dział Obsługi Klienta.


3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy ilość dostarczonych towarów zgadza się z zamówieniem. .
6.  W przypadku transportu zamówionego towaru przesyłką paletową, kurier ma obowiązek dostarczenie towaru pod wskazany adres ale nie wnosi towaru do pomieszczenia.§11. Reklamacje, gwarancje, zwroty1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie „Protokołu Szkody”.2. Każdy zakupiony towar w sklepie kasperczyk.com.pl jest fabrycznie nowy. Większość towarów posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, podstawą reklamacji będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. Reklamacje na podstawie faktury VAT będą rozpatrywane w okresie do 1 roku od dnia wystawienia faktury.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.5. Różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot z pełną dokumentacją, faktura VAT, karta gwarancyjna. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej7. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie.8. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby Sprzedawcy, pokrywa Nabywca. Koszty wysyłki towaru do Nabywcy nie są zwracane Nabywcy.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym10. Wartość towarów zostanie zwrócona przelewem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania i sprawdzenia przesyłki.§ 12. Postanowienia końcowe1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto